Interoperable neuro-fuzzy services for emotion-aware ambient intelligence

G. Acampora, A. Vitiello

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interoperable neuro-fuzzy services for emotion-aware ambient intelligence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science