Internet of tangibles: exploring the interaction-attention continuum

Leonardo Angelini, Elena Mugellini, Omar Abou Khaled, Nadine Couture, Elise van den Hoven, Saskia Bakker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Internet of tangibles: exploring the interaction-attention continuum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen