Internet control van embedded systems

J.J. Lukkien, M.F.A. Manders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

Een duidelijke trend op het gebied van embedded systems is het meer en meer verbinden van deze apparaten met het Internet. Potentiële voordelen zijn er legio, zoals onder meer control en monitoring. Men is zich tegenwoordig steeds beter bewust van deze voordelen, maar de feitelijke kennis hoe dergelijke systemen te realiseren valt nogal eens tegen. Dit artikel behandelt dit realisatie-traject, en met name de keuzes waar de ontwikkelaar voor komt te staan.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-21
Aantal pagina's4
TijdschriftPT Embedded Systems
Volumemaart 2001
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Internet control van embedded systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit