Interne organisatie

C.H.V.A. Botter, H.G. Schotman, W.S. Schotman-Schenk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Samenvatting

De begrippen externe en interne organisatie stammen uit de bedrijfseconomie. De rubriek Interne Organisatie omvat als studieveld het organisatorisch handelen binnen bedrijven in een zo breed mogelijk verband. Mgrenzing is echter noodzakelijk, daar anders te grote overlappingen met andere rubrieken ontstaan, met name met rubriek 8 Strategische Beleidsvorming. De essentie van elk organiseren is: I. Taak- en bevoegdheidsverdelingover mensen, groepen en afdelingen. 2. Verzorgen van de coördinatie, waaraan behoefte ontstaat door deze taak-en bevoegdheidsverdeling door middel van beleidsuitspraken, procedures en georganiseerd overleg over de wijze waarop de besluitvorming plaatsheeft. Zowel de taakverdeling als de coördinatie kunnen in elke organisatie op vele wijze geschieden.
Originele taal-2Nederlands
TitelBedrijfskundig woordenboek
Plaats van productieAlphen aan den Rijn
UitgeverijSamsom Bedrijfsinformatie
Pagina's13-1/71
ISBN van geprinte versie90-6500-033-X
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit