Internationale microscopisten in Eindhoven bijeen

J. Loos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

Ruim 150 gebruikers van elektronenmicroscopen kwamen vandaag vanuit de hele wereld bijeen op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Internationale topsprekers brachten de enorme voortuitgang van het vakgebied in de afgelopen jaren onder de aandacht. Het symposium werd georganiseerd door de TU/e, FEI Company en het Dutch Polymer Institute (DPI).
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-1
Aantal pagina's1
TijdschriftEngineersOnline
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit