Internationale kooperation - ECOHB - Ein globales Netzwerk

P. Schmid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-22
Aantal pagina's1
TijdschriftWohnung + Gesundheit
Volume23
Nummer van het tijdschrift9/01,Nr. 100
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit