International Workshop on Meta-Learning and Algorithm Selection (MetaSel 2015, Porto, Portugal September 7, 2015; co-located with ECMLPKDD 2015)

J. Vanschoren (Redacteur), P. Brazdil (Redacteur), C. Giraud-Carrier (Redacteur), L. Kotthoff (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieAachen
UitgeverijCEUR-WS.org
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit