(Inter)nationaal onderzoek en ontwikkelingen : ontwerpen en gebouwsimulaties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Gedurende de laatste drie decennia is gebouwsimulatie uitgegroeid tot een veld met unieke expertise, methoden en gereedschappen om gebouwprestaties te voorspellen. De onderliggende theorieën komen uit diverse disciplines, als natuurkunde, wiskunde, materiaalkunde, biowetenschap, gedragswetenschap, milieukunde en computerwetenschappen. De uitdaging is gebouwsimulatie praktisch toepasbaar te maken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)738-743
Aantal pagina's6
TijdschriftVVplus
Volume61
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit