Internal service quality in a manufacturing firm: a review of critical encounters

J.C. Ruyter, de, J.D.P. Kasper, M.G.M. Wetzels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-80
TijdschriftNew Zealand Journal of Business
Volume17
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit