Internal rate of return and annual cost calculation in property investment Decisionmaking

H. Tempelmans Plat

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the international Workshop
RedacteurenLes Ruddock
UitgeverijUniversity of Salfort
Pagina's147-159
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit