Internal photoemission-based photodetector on Si microring resonator

Aref Rasoulzadehzali, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi (Corresponding author), Gholamreza Abaeiani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Internal photoemission-based photodetector on Si microring resonator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Material Science