Internal friction of mixed alkali metaphosphate glasses: (I). Results

H.M.J.M. van Ass, J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Internal friction of mixed alkali metaphosphate glasses: (I). Results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Material Science