Internal friction and dielectric losses of mixed alkali-alkaline earth metaphosphate glasses

H.M.J.M. van Ass, J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Internal friction and dielectric losses of mixed alkali-alkaline earth metaphosphate glasses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen