Intermittency on catalysts : symmetric exclusion

J. Gärtner, W.Th.F. Hollander, den, G. Maillard

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  74 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's53
  StatusGepubliceerd - 2006

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2006015
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit