Intermediate Ozone Platform Architecture Implementation Report

T. Basten, M.C.W. Geilen, B. Mesman, Q. Zhao, G. Lafruit, A.C. Brinker, den, H. Groot, de, C. Hentschel, B. Kastrup, L.M. Papalau, E.F.M. Steffens, P. Wolf, van der, E. Francois, Ph. Guillotel, P. Ruellou, S. Benatallah, F. Charot

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven, the Netherlands
UitgeverijPhilips Research Laboratories
Opdrachtgevend orgaanOZONE
Aantal pagina's35
StatusGepubliceerd - 2003

Publicatie series

NaamDeliverable D8c
VolumeIST-2000-30026

Citeer dit

Basten, T., Geilen, M. C. W., Mesman, B., Zhao, Q., Lafruit, G., Brinker, den, A. C., Groot, de, H., Hentschel, C., Kastrup, B., Papalau, L. M., Steffens, E. F. M., Wolf, van der, P., Francois, E., Guillotel, P., Ruellou, P., Benatallah, S., & Charot, F. (2003). Intermediate Ozone Platform Architecture Implementation Report. (Deliverable D8c; Vol. IST-2000-30026). Philips Research Laboratories.