Intermediate filament protein partnership in astrocytes

C. Eliasson, C. Sahlgren, C.-H. Berthold, J. Stakeberg, J.E. Celis, C. Betsholtz, M. Pekny

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  307 Citaties (SciVal)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Intermediate filament protein partnership in astrocytes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Neuroscience