Interferon-beta blocks infiltration of inflammatory cells and reduces infarct volume after ischemic stroke in the rat

W.B. Veldhuis, J.W. Derksen, S. Floris, P.H. Meide, van der, H.E. Vries, de, J. Schepers, C.D. Dijkstra, L.J. Kappelle, K. Nicolaij, P.R. Bär

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  97 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Interferon-beta blocks infiltration of inflammatory cells and reduces infarct volume after ischemic stroke in the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen