Interferometric crosstalk reduction by phase scrambling in WDM integrated cross-connects

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

172 Downloads (Pure)

Samenvatting

Interferometric crosstalk mitigation in a four-channel 2.5 Gbit/s InP-based 2×2 cross-connect using phase scrambling is reported. Bit error rate performance is improved from a large power penalty indicated by a floor at 10-8 to a penalty of
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1132-1133
Aantal pagina's2
TijdschriftElectronics Letters
Volume36
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interferometric crosstalk reduction by phase scrambling in WDM integrated cross-connects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit