Interference suppression techniques for millimeter-wave integrated receiver front ends

C. Lu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1907 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Baltus, Peter G.M., Promotor
  • van Roermund, Arthur, Promotor
  • Matters-Kammerer, Marion K., Co-Promotor
Datum van toekenning24 nov 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3959-8
StatusGepubliceerd - 24 nov 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit