Interference Models for IEEE 802.11 and 802.15.4

Wei Yuan, J.J. Wang, J.P.M.G. Linnartz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 14th IEEE Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (SCVT 2007), Delft, The Netherlands, 15 November, 2007
Pagina's1-5
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit