Interfacial rheometry of polymer at a water-oil interface by intra-pair magnetophoresis

S. Cappelli, A.M. de Jong, J. Baudry, M.W.J. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interfacial rheometry of polymer at a water-oil interface by intra-pair magnetophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie