Interfacial phenomena during drop coalescence in polymeric systems

A.N. Zdravkov

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Han, Promotor
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • Peters, Gerrit W.M., Co-Promotor
Datum van toekenning22 jan 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2835-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit