Interfaces and heat transfer in jet impingement on a high temperature surface

H. Leocadio

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  981 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  High cooling capacity from water jet impinging on highly heated steel surface
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Geld, Cees W.M., Promotor
  • Kuerten, J.G.M. (Hans), Promotor
  Datum van toekenning18 dec 2018
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4656-5
  StatusGepubliceerd - 18 dec 2018

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Interfaces and heat transfer in jet impingement on a high temperature surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit