Interface studies by second-harmonic generation during silicon-based materials processing

J.J.H. Gielis

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

814 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interface studies by second-harmonic generation during silicon-based materials processing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science