Interface magnetism and spin wave scattering in ferromagnet-insulator-ferromagnet tunnel junctions

J.S. Moodera, J. Nowak, R.J.M. Veerdonk, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

354 Citaten (Scopus)
208 Downloads (Pure)

Samenvatting

Careful tunneling studies in high quality Co/Al2O3/Ni80Fe20 junctions show a junction magnetoresistance (JMR) of 20.2% and 27.1% at 295 and 77 K, respectively, where the latter is in agreement with Julliere's model. The temperature dependence of the JMR can be explained by the temperature dependence of surface magnetization. The decrease of the JMR with increasing dc bias is intrinsic to ferromagnetic junctions. The strong disagreement with recent theories in the low dc bias region can be attributed to magnetic excitations in these junctions, as seen in inelastic tunneling measurements.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2941-2944
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume80
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interface magnetism and spin wave scattering in ferromagnet-insulator-ferromagnet tunnel junctions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit