Interface instabilities in polymer light emitting diodes due to annealing

F.J.J. Janssen, J.M. Sturm, A.W. Denier van der Gon, L.J. IJzendoorn, van, M. Kemerink, H.F.M. Schoo, M.J.A. Voigt, de, H.H. Brongersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interface instabilities in polymer light emitting diodes due to annealing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie