Interface decohesion modelling in FFT-based spectral solvers: application to prior austenite grain boundaries

Luv Sharma

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Peerlings, Ron H.J., Promotor
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • Roters, Franz, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning4 nov 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4882-8
StatusGepubliceerd - 4 nov 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit