Interest-driven discovery of local process models

Niek Tax, Benjamin Dalmas, Natalia Sidorova, Wil M.P. van der Aalst, Sylvie Norre

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interest-driven discovery of local process models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science