Interdisciplinary engineering education: A review of vision, teaching, and support

Antoine Van den Beemt (Corresponding author), Miles MacLeod, Jan Van der Veen, Anne Van de Ven, Sophie van Baalen, Renate Klaassen, Mieke Boon

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

    5 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Interdisciplinary engineering education: A review of vision, teaching, and support'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen

    Sociale wetenschappen