Interconnection and damping assignment passivity-based control: Towards a constructive procedure-Part II

E. Garcia Canseco, A Astolfi, R. Ortega

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelIEEE Conference on Decision and Control
  Plaats van productieBahamas, Atlantis, Paradise Island
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit