Interactive visualization of state transition systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactive visualization of state transition systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen