Interactive visualization of event logs for cybersecurity

B.C.M. Cappers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

880 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactive visualization of event logs for cybersecurity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen