Interactive detection of incrementally learned concepts in images with ranking and semantic query interpretation

Kl. Schutte, H. Bouma, J. Schavemaker, L. Daniele, M. Sappelli, G. Koot, P. Eendebak, G. Azzopardi, M. Spitters, M. de Boer, P. Brandt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactive detection of incrementally learned concepts in images with ranking and semantic query interpretation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen