Interactions between tetraalkylammonium ions and silicates

J.C.J. Donck, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

365 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Stein, H.N., Promotor
  • van Santen, Rutger, Promotor
Datum van toekenning17 nov 1992
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit