Interactions between intonation and glottal-pulse characteristics

J.M.B. Terken, R.P.G. Collier

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the European-Speech-Communication-Association (ESCA) Workshops on 'Speech Synthesis', Autrans, France. September 25-28, 1990
  Pagina's205-208
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit