Interaction of Th2Al and related getters with hydrogen

J.H.N. Vucht, van

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  209 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Fast, J.D., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning26 mrt 1963
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1963

  Citeer dit