Interaction of sympathetic and parasympathetic nervous system on ventricular refractoriness assessed by local fibrillation intervals in the canine heart

T. Opthof, L.R.C. Dekker, R. Coronel, J.T. Vermeulen, F.J. van Capelle, M.J. Janse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interaction of sympathetic and parasympathetic nervous system on ventricular refractoriness assessed by local fibrillation intervals in the canine heart'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry