Interaction of NO with Pt-Rh alloy single crystal surfaces

F.C.M.J.M. van Delft, K. Siera, R.J. Vreeburg, M.J. Koster van Groos, Dick van Langeveld, B.E. Nieuwenhuys

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Interaction of NO with Pt-Rh alloy single crystal surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie