Interaction of hydrogen with flat (0001) and corrugated (11–20) and (10–12) cobalt surfaces: insights from experiment and theory

C.J. Weststrate (Corresponding author), Mehdi Mahmoodinia, Mari Helene Farstad, Ingeborg Helene Svenum, Marie D. Strømsheim, J.W. Niemantsverdriet, Hilde J. Venvik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Interaction of hydrogen with flat (0001) and corrugated (11–20) and (10–12) cobalt surfaces: insights from experiment and theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen