Interaction of ammonia with a zeolitic proton: ab initio quantum-chemical cluster calculations

E.H. Teunissen, F.B. Duijneveldt, van, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interaction of ammonia with a zeolitic proton: ab initio quantum-chemical cluster calculations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering

Material Science