Interaction between the mitral and aortic heart valve : an experimental and computational study

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

311 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • Baaijens, Frank P.T., Promotor
  • Bovendeerd, Peter H.M., Co-Promotor
Datum van toekenning8 jul 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2566-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit