Interaction between presses, tools and processes in metal forming

Manfred Weck, W. König, J. Grass, K. Steffens, P.C. Veenstra, A.C.H. van der Wolf, J.A.W. Hijink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  1 Citaat (Scopus)
  63 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)565-570
  TijdschriftCIRP Annals
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit