Interaction between O2 and ZnO films probed by time-dependent second-harmonic generation

S.V. Andersen, V. Vandalon, B.W.H. Loo, van de, R.H.E.C. Bosch, K. Pedersen, W.M.M. Kessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
110 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Interaction between O2 and ZnO films probed by time-dependent second-harmonic generation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie