Interaction area for data representation

M. Bichsel (Uitvinder), G.W.M. Rauterberg (Uitvinder)

    Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

    46 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Interaction area for data representation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen