Interacting branching processes and linear file-sharing networks

L. Leskelä, Ph. Robert, F. Simatos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interacting branching processes and linear file-sharing networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen