Interactiemarketing

S. Posthuma, S.C. Santema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-29
TijdschriftMarkeur
Volume4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit