Inter-organisational infrastructures for competitive advantage : strategic alignment in virtual corporations

L. Kornelius

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

337 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Vlist, Pieter, Promotor
  • Wortmann, Hans, Promotor
Datum van toekenning9 jun 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0889-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit