Inter-frame polar coding with dynamic frozen bits

Haotian Zheng, Seyyed Ali Hashemi, Bin Chen (Corresponding author), Zizheng Cao, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter-frame polar coding with dynamic frozen bits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen