Inter-cell coordination in wireless data networks

T. Bonald, S.C. Borst, A. Proutière

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter-cell coordination in wireless data networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen