Inter-cage dynamics in structure I, II, and H fluoromethane hydrates as studied by NMR and molecular dynamics simulations

A. Torres Trueba, M.C. Kroon, C.J. Peters, I.L. Moudrakovski, C.I. Ratcliffe, S. Alavi, J.A. Ripmeester

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  207 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Inter-cage dynamics in structure I, II, and H fluoromethane hydrates as studied by NMR and molecular dynamics simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie